Informatieavonden

Om te helpen bij het kiezen van een geschikte school voor voortgezet onderwijs houden wij elk schooljaar twee informatieavonden voor ouders of verzorgers waarvan het kind interesse heeft om zich te laten inschrijven op de Leo Kannerschool VSO.

Op deze informatiemomenten krijgt u een korte rondleiding door de school en vertellen we wat voor soort onderwijs wij bieden. We besteden hierbij vooral aandacht aan de opbouw van het eerste leerjaar. Als u op zoek bent naar informatie over de hogere leerjaren, bent u uiteraard ook van harte welkom. Wel is het voor ons handig als u dit expliciet aangeeft bij de inschrijving voor de informatieavond. Let wel: tijdens deze avond kunnen we niet ingaan op leerling specifieke vragen.

De informatieavonden dit schooljaar stonden gepland op dinsdag 6 oktober 2020 en woensdag 28 oktober 2020. De avond van 6 oktober 2020 heeft plaats kunnen vinden met een ouder per kind. We hebben helaas moeten besluiten de informatieavond van 28 oktober 2020 voor nieuwe ouders (leerlingen) niet fysiek door te laten gaan in verband met de corona ontwikkelingen. Inmiddels is er een digitale presentatie geweest. U kunt nog wel steeds aangeven interesse te hebben om in welke vorm dan ook informatie te ontvangen. Om u een mail hierover te sturen verzoeken wij u om uw gegevens in te vullen via het formulier informatieavond nieuwe leerling.

Als u nog vragen heeft mailt u dan naar:

intake@leokanner.nl

Let op: Invullen formulier informatieavond is nog geen aanmelding voor het nieuwe schooljaar.

Voor meer informatie over het instromen in leerjaar 1 en de procedure gaat u naar:

Instromen in leerjaar 1