Samenwerkingsverband

Om alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen in het basis- en voortgezet onderwijs samen regionale samenwerkingsverbanden.

Wat is een samenwerkingsverband?

In de samenwerkingsverbanden maken besturen voor het regulier en speciaal onderwijs onder andere afspraken over:

  • de basisondersteuning die reguliere scholen kunnen bieden;
  • welke leerlingen geplaatst kunnen worden in het speciaal (basis) onderwijs;
  • de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Voor de leerling is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden een dekkend voorzieningenaanbod in de regio realiseren, zodat elk kind in de vertrouwde omgeving passend onderwijs kan volgen.

Samenwerkingsverband en Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

Nederland kent een regio-indeling van samenwerkingsverbanden op passend onderwijs, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in samenwerkingsverbanden in de regio.

De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als scholengroep voor speciaal onderwijs geografisch gezien leerlingen uit een grote regio en is daarom deelnemer in meer samenwerkingsverbanden. Hieronder vindt u de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs waarin de LKO participeert.

VO 2801 (Leiden en omstreken)

Duivenbodestraat 11, 2313XS Leiden
Tel.: 071 512 1535
E-mail: info@swvvo2801.nl
Website: www.swvvo2801.nl

VO 2802 (Midden-Holland/Rijnstreek)
Karnemelksloot 31, 2806 BA Gouda
Tel.: 0182 69 97 65
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl
Website: www.swv-vo-mhr.nl

VO 2803 (Duin- en Bollenstreek)
Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout
Tel. 06 10 55 95 27
E-mail: info@swv-db.nl
Website: www.swvduinenbollenstreek.nl

VO 2806 (Zuid-Holland West)
Binckhorstlaan 145, 2516BA Den Haag
Tel.: 070 315 6355
E-mail: info@swvzhw.nl
Website: www.swvzhw.nl

VO 2807 (Zoetermeer)
Oostergo 31, 2716AP Zoetermeer
Tel.: 079 316 04 63
E-mail: info@icoz.nl
Website: www.icoz.nl

Meer informatie: Passend onderwijs
Meer informatie: Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Of kijk op

Kaart Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken:

Schoolondersteuningsprofiel Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

Ouder- en jeugdsteunpunt
Voor al je vragen over passend onderwijs.

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per e-mail info@ojsp.nl

Wat doet het steunpunt?
Op bovenstaande website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Ook voor de basisschool
Ouders met kinderen op de basisschool kunnen ook terecht bij bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie over passend onderwijs in het primair onderwijs kijk je op de website: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH