Samenwerkingsverband

Om alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen in het basis- en voortgezet onderwijs samen regionale samenwerkingsverbanden.

Wat is een samenwerkingsverband?

In de samenwerkingsverbanden maken besturen voor het regulier en speciaal onderwijs onder andere afspraken over:

  • de basisondersteuning die reguliere scholen kunnen bieden;
  • welke leerlingen geplaatst kunnen worden in het speciaal (basis) onderwijs;
  • de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Voor de leerling is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden een dekkend voorzieningenaanbod in de regio realiseren, zodat elk kind in de vertrouwde omgeving passend onderwijs kan volgen.

Samenwerkingsverband en Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

Met de komst van de wet passend onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als scholengroep voor speciaal onderwijs geografisch gezien leerlingen uit een grote regio en is daarom deelnemer in meer samenwerkingsverbanden. Hieronder vindt u de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs waarin de LKO participeert.

In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren:

VO 2801 (Leiden en omstreken)
Duivenbodestraat 11, 2313XS Leiden
Tel.: 071 512 1535
E-mail: info@swvvo2801.nl
Website: www.swvvo2801.nl

VO 2802 (Midden-Holland/Rijnstreek)
Karnemelksloot 31, 2806 BA Gouda
Tel.: 0182 69 97 65
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl
Website: www.swv-vo-mhr.nl

VO 2803 (Duin- en Bollenstreek)
Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout
Tel. 06 10 55 95 27
E-mail: info@swv-db.nl
Website: www.swvduinenbollenstreek.nl

VO 2806 (Zuid-Holland West)
Binckhorstlaan 145, 2516BA Den Haag
Tel.: 070 315 6355
E-mail: info@swvzhw.nl
Website: www.swvzhw.nl

VO 2807 (Zoetermeer)
Oostergo 31, 2716AP Zoetermeer
Tel.: 079 316 04 63
E-mail: info@icoz.nl
Website: www.icoz.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken:

Schoolondersteuningsprofiel Leo Kannerschool VSO Oegstgeest