Zij-instroom

Soms komt het voor dat een leerling gedurende zijn middelbare schooltijd een andere onderwijsplek nodig heeft.

Zij-instromers zijn leerlingen die halverwege een schooljaar starten op onze school of instromen in leerjaar 1 of hoger. Dit is in beperkte mate mogelijk, er zijn slechts enkele plekken beschikbaar. Het intakeproces is enigszins vergelijkbaar met het proces voor leerlingen die in de brugklas willen starten. Het belangrijkste verschil is dat het Samenwerkingsverband door de school van herkomst betrokken is bij de aanmelding.

Wij bieden vmbo-onderwijs aan met de leerroute niveau basis en kader en we hebben een praktijkgerichte leerroute. Indien uw kind een andere onderwijsroute zoekt binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep, kijkt u dan bij: Onderwijsroutes Leo Kanner Onderwijsgroep

Procedure zij-instroom

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar intake@leokanner.nl. Wanneer er zicht is op een onderwijsplek én uw kind voldoet aan de toelatingseisen, zullen wij u en uw kind uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Daarna zal een beoordeling voor plaatsbaarheid volgen. Hierna wordt duidelijk of uw kind definitief kan worden ingeschreven.

Wanneer uw kind voldoet aan de toelatingseisen en gedurende dit schooljaar of bij aanvang van het komende schooljaar (leerjaar 2 of hoger) een overstap zou willen maken naar de Leo Kannerschool VSO, neem dan contact op met:

intake@leokanner.nl

Aanleveren documenten

Als u interesse heeft in ons onderwijs, vragen wij u enkele documenten aan te leveren. De medewerker zal u aangeven welke documenten wij van u willen ontvangen. Alle documenten kunnen worden gemaild naar intake@leokanner.nl. U krijgt daar een bevestiging van.

Beoordeling

Het interesseformulier en bijbehorende documenten worden beoordeeld op onderstaande toelatingseisen.

  • De aspirant-leerling heeft een vastgestelde diagnose binnen het autisme spectrum;
  • De school geeft het advies voor de praktijkgerichte leerroute of voor de vmbo basis- of kadergericht leerroute.
  • De aspirant-leerling moet onderwijs kunnen volgen in een klassikale setting.
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en/of betrokkenheid van het Samenwerkingsverband.

Aspirant-leerlingen die niet aan alle eisen voldoen krijgen hiervan bericht. De procedure wordt gestopt. Met de huidige school en het samenwerkingsverband kunt u kijken naar alternatieve onderwijsplekken.

Wanneer er zicht is op een onderwijsplek in het gewenste leerjaar en niveau én uw kind voldoet wel aan de toelatingseisen, zullen wij u en uw kind uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Plaatsbaarheid

Onze school heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvdB). Deze commissie bespreekt elke aspirant-leerling en gebruikt hierbij: alle eerder aangeleverde documenten, het verslag van het kennismakingsgesprek en de overdracht met de school van herkomst. Wij kijken als school of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Als er twijfels zijn dan gaan wij zo snel mogelijk hierover met u in gesprek.

Wanneer uw kind niet geplaatst kan worden, hoort u dit zo snel mogelijk.

Wanneer scholen vragen hebben over de mogelijkheden kunnen zij contact opnemen met intake@leokanner.nl. De aanmelding dient echter altijd gedaan te worden door de wettelijke vertegenwoordigers.

Schoolgids

Wij adviseren u voor aanmelding de schoolgids door te nemen.

Schoolgids

Brochure 2023-2024

De overzichtelijke brochure over de intakeprocedure is te downloaden. Klik hiervoor op de afbeelding.

Brochure Intakeprocedure nieuwe leerlingen

Als u nog vragen hebt mailt u dan naar:

intake@leokanner.nl