Contact

Locatiedirecteur
Anika Remerij
a.remerij@leokanner.nl

Adjunt-directeur
Daphne de Moulin
d.demoulin@leokanner.nl

Secretariaat
lksvso.secretariaat@leokanner.nl

Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 519 02 33

U kunt voor en na schooltijd contact opnemen met school. De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt.

Ouders kunnen voor en na schooltijd altijd contact opnemen met school, telefonisch of via e-mail. Voor vragen over zaken die spelen in de klas of rondom een leerling is de mentor het aanspreekpunt. Als er vragen of zorgen zijn die de dagelijkse gang van zaken overstijgen of daar los van staan, dan is de teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit de contactpersoon.

Contactenlijst (schooljaar 2023-2024)

Als u vragen heeft over aanmelding brugklas of zij-instroom, mailt u dan naar:

intake@leokanner.nl

Als u een bericht heeft voor het stagebureau, mailt u dan naar:

stage.vsooegstgeest@leokanner.nl

Wilt u contact hebben met een van de andere locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep:

Locaties Leo Kanner Onderwijsgroep