Contact

Locatiedirecteur
Douwe Splinter
d.splinter@leokanner.nl

Secretariaat
lksvso.secretariaat@leokanner.nl

Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
071 519 02 33

Ouders kunnen voor en na schooltijd altijd contact opnemen met school, telefonisch of via e-mail. Voor vragen over zaken die spelen in de klas of rondom een leerling is de mentor het aanspreekpunt. Als er vragen of zorgen zijn die de dagelijkse gang van zaken overstijgen of daar los van staan, dan is de teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit de contactpersoon.