18 - 10 - 2019

Nieuwsbrief 5 (18 oktober 2019)

De nieuwsbrief van de Leo Kannerschool VSO is als PDF te downloaden. De nieuwsbrief opent in een nieuw venster.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwsbrief 5 (18-10-2019) is te downloaden via de volgende link: Nieuwsbrief 2019 2020 05 18 10 19. Bij deze nieuwsbrief hoort een extra bijlage: Boekje week van het vervoer 2019 2020

In deze kunt u de volgende onderwerpen terugvinden:

 • Even voorstellen: nieuwe medewerkers
 • MBO: Inschrijving voor 1 april 2020!
 • SOM
 • Leerlingenvervoer
 • Rabobank wensenfonds: Gamebike voor leerlingen
 • Leo Kanner restaurant
 • Politie/wijkagent/bureau Halt op school
 • 28 oktober tot en met 1 november 2019: Week van het vervoer
 • 30 oktober 2019: Informatieavond MBO Rijnland voor ouders klas 4 en Entree
 • 4 november 2019: Oudergesprekken
 • 6 en 7 november 2019: Schoolfotograaf
 • 6 november 2019: Staking
 • 8 november 2019: Veldloop in Leiden
 • 12 november 2019: Informatieavond uitstroom
 • 13 november 2019: Informatieavond Autisme
 • Agenda en belangrijke data
 • In de media
 • Ingezonden artikelen

Volgende nieuwsbrief: 1 november 2019 (Indien er voldoende kopy is)

Met hartelijke groet mede namens het hele team van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

Douwe Splinter, directeur