17 - 09 - 2021

Nieuwsbrieven

Digitaal verstuurt de Leo Kannerschool iedere 2 weken de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief verstrekken wij nieuws en informatie die voor alle ouders van belang is. Ook wijzigingen ten opzicht van de jaarkalender worden in de nieuwsbrief vermeld. Wij vragen u de nieuwsbrieven te lezen als onderdeel van de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school.

De nieuwsbrief wordt verzonden vanaf het e-mailadres: lksvso.secretariaat@leokanner.nl.