08 - 07 - 2022

22 augustus 2022: Studiedag

Met studiedagen hebben de leerlingen vrij. Indien een leerling stage loopt en het een stagedag betreft, gaat de leerling wel gewoon naar de stage toe.

In geval van dringende zaken kunt u contact opnemen met: 06 38 16 84 11 of een mail sturen naar

lksvso.secretariaat@leokanner.nl

Voor een overzicht van vakantie, vrije en studiedagen, kijk op:

Kalender