Over ons

Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven.

We hebben een missie en visie ontwikkeld om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.

Ons professionele team zorgt voor iedere leerling.