Samenwerking

Omdat wij als school voor voortgezet speciaal onderwijs een regiofunctie hebben, werken we met veel andere organisaties samen. Intern zijn dat de andere scholen van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Extern werken we onder meer samen met het regulier voortgezet onderwijs, Bureau Leerplicht, Samenwerkingsverbanden, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere hulporganisaties. We hebben daar vaste contactpersonen.

Onze leerlingen gaan naar de schoolarts. Die doet onderzoek naar gezondheid, ontwikkeling en leefstijl.

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg geven soms voorlichting, bijvoorbeeld over omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, drank & drugs en seksualiteit.