Missie en visie

Wij bieden onderwijs met perspectief, met als kernwaarden eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling. Samen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich in hun eigen-wijs-heid ontplooien, dát is onze missie.

Kom groeien op de Leo Kannerschool

Wij willen dat leerlingen later in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daarom besteden we veel aandacht aan hun mogelijkheden. We stimuleren leerlingen, we dagen ze uit. We ondersteunen ze bij het leren van vaardigheden die ze in het leven nodig hebben: zelfredzaamheid, praktische en sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.

We willen dat leerlingen zich op school veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich gewaardeerd voelen.

We gaan uit van wat leerlingen al kunnen/kennen en wat er goed gaat. We geven ze veel bevestiging. Zo helpen we om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Verder willen we dat leerlingen zich realiseren waar ze moeite mee hebben en hoe dat hen in de weg kan zitten, maar ook kan helpen. Wij leren ze hier zo goed mogelijk mee omgaan.