Ons onderwijs

We streven ernaar de klassen klein te houden. Elke klas heeft een vast lokaal en een vaste mentor. De leerlingen volgen een continurooster.

De mentor van de klas geeft de meeste vakken. Vakdocenten geven de andere vakken. Voor de praktijkvakken gaan de leerlingen naar de praktijklokalen. Voor de leerroute niveau VMBO Basis en Kader werken wij met dezelfde lesmethodes en hetzelfde toets-materiaal als in het regulier onderwijs.

De mentor van de klas geeft de meeste vakken.