Ons team

We hebben een sterk en gemotiveerd team. Onze vijf teamleiders hebben de dagelijkse leiding over de jaargroepen. Zij weten wat er bij de leerling en in de klassen speelt. Ze overleggen met de docenten en waar nodig met de directeur, onderwijskundig begeleiders en orthopedagogen.

De onderwijskundig begeleiders volgen de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor het invoeren van nieuwe onderwijsmethoden. Als er hulp nodig is, geven ze dat aan. Verder ondersteunen ze de docenten en andere collega's.

Onze orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werkers vormen de afdeling Ondersteuning. De orthopedagogen doen de leerlingenzorg en psychodiagnostisch onderzoek. De schoolmaatschappelijk werkers regelen de afstemming van de zorg voor een leerling, zowel tussen school en thuis, als tussen verschillende hulpverleners rond een gezin. U kunt als ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker.

We begeleiden leerlingen als ze een studie of beroep willen kiezen. Dit is maatwerk. Ouders zoeken samen met hun kind een stageplaats. De stagecoördinator helpt waar nodig bij het zoeken en bereidt de leerlingen op de stage voor. De decaan kijkt samen met de leerling naar mogelijkheden en inschrijving bij mbo-opleidingen.

Contactgegevens team

We begeleiden leerlingen als ze een studie of beroep willen kiezen.