Het kan ook anders

Wij als ouders van onze 12-jarige zoon zijn intens dankbaar dat onze zoon een plekje heeft gevonden op het Leo Kanner.

Vanaf de allereerste keer dat wij de school binnenkwamen heerste er vriendelijkheid. Tijdens onze rondleiding, die voor onze zoon best spannend was, was het bijzonder om de betrokkenheid van de leerkrachten te zien bij de leerlingen. De directeur die ons de hand kwam schudden alsof hij wist dat we kwamen. We voelden ons erg welkom.

Nu dat onze zoon sinds dit schooljaar leerjaar 1 op het Leo Kanner volgt zijn we enkel vol lof over de school. Leerkrachten die staan voor hun vak. Die weten wat ze doen en vooral moeten doen en soms laten. Fijn dat er zulke goede communicatie is tussen ouders en school. Via nieuwsbrieven maar ook via mails van de juf van de klas. Op de hoogte gehouden worden maar ook positief gezien worden. School kijkt, is onze mening, naar het kunnen van een leerling. Daar zijn we heel dankbaar voor en zien we als een verademing. Het kan dus ook anders!