Entreeopleiding

Je kunt op de Leo Kannerschool VSO de entree-opleiding volgen. Een entreeopleiding is een mbo-opleiding (niveau 1) die je voorbereidt op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-niveau 2-opleiding. De opleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Een entreeopleiding duurt één schooljaar. Je gaat niet alleen naar school, maar je loopt ook stage. De opleiding wordt afgesloten met een officieel mbo-diploma.

Wij hebben een brochure die veel informatie biedt:

Brochure Entreeopleiding
Brochure Entreeopleiding