Examen leerjaar 4

Wij hebben een folder ontwikkeld, die veel informatie biedt:

Examenhandboek

Staatsexamens, hoe werkt dat

Veel leerlingen op een voortgezet speciaal onderwijs school (vso) doen niet mee met de reguliere eindexamens. Speciaal voor hen zijn er Staatsexamens waardoor zij toch een diploma of certificaten kunnen halen.

Die examens worden georganiseerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en gaan anders dan de reguliere eindexamens. Voor de meeste vakken is bijvoorbeeld een mondeling examen een onderdeel van het eindexamen. Veel jongeren vinden zo’n mondeling examen best wel spannend en zijn benieuwd hoe dat nou gaat. Daarom heeft het CvtE (College voor Toetsen en Examens) een handig filmpje gemaakt en een brochure waarin in 10 stappen wordt uitgelegd hoe het werkt met die mondelinge staatsexamens.

Kijk voor filmpje met uitleg: https://www.staatsexamensvo.nl/documenten/videos/2022/03/15/mondelinge-staatsexamens-in-het-vso-hoe-werkt-dat

Kijk hier voor de brochure: https://www.staatsexamensvo.nl/documenten/brochures/2022/03/21/brochure-staatsexamens-vso-2022