Klankbordgroep

Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders, medewerkers en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatie-beleid en bestaat uit ouders en locatie-medewerkers. De locatie-directeur is aanwezig als toehoorder.

Klankbordgroep logo

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit ouders en teamleden. Zij adviseren de directeur. Het gaat in deze groep over de belangen van de locatie. De groep komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.

Waar praten we over?
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolgids / schoolregels / excursies, kamp / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / jaarplanning en uiteraard vakantierooster.

Heeft u een onderwerp dat u graag zelf in wilt brengen, of loopt u ergens tegen aan, dan hopen wij dat u ons weet te vinden. Wij zorgen er dan voor dat het op onze eerstvolgende vergadering wordt besproken. We zijn bereikbaar via:

klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn.

Klankbordgroep-vergaderingen 2021-2022
Dinsdag 7 september 2021, dinsdag 12 oktober 2021, dinsdag 23 november 2021, dinsdag 11 januari 2022, dinsdag 8 maart 2022, donderdag 21 april 2022, dinsdag 31 mei 2022. Aanvang 20:00 uur

Agenda komende vergadering

Klankbordgroepvergadering agenda 7 september 2021

Contact met de klankbordgroep
Naast contact via de e-mail is er een keer in het jaar een meet-and-greet met de klankbordgroepleden. Dit is tijdens het schoolfeest.

Het gaat binnen de klankbordgroep over de belangen van de locatie.

Oudervertegenwoordiging klankbordgroep 2021-2022
De oudervertegenwoordiging in de klankbordgroep bestaat op dit moment uit 5 ouders met kinderen uit verschillende leerjaren/klassen. Hieronder stellen we ons voor:

Leerjaar 1 - Marianne Ziekenheiner

Leerjaar 1 - Daniëlle Hessing

Ik ben 40 jaar oud en werkzaam als doktersassistente in een huisartsenpraktijk. Mijn zoon is dit jaar begonnen in het eerste leerjaar. Alle jaren hiervoor heeft hij op het reguliere onderwijs gezeten. Daardoor heb ik nog weinig ervaring in het speciaal onderwijs en met autisme. In de jaren op het reguliere onderwijs heb ik heel wat jaartjes in de ouderraad gezeten. Daarom vond ik het nu ook erg fijn om meer betrokken te kunnen zijn bij de nieuwe school. Wij zijn erg blij dat onze zoon toegelaten is op deze school, al was het voor ons wel een hele overstap. Gelukkig is hij in een warm bad terechtgekomen en begrijpen de docenten hem een stuk beter. Ik zie uit naar een paar mooie jaren op deze school en dat hij zich goed kan gaan ontwikkelen.

Leerjaar 3 - vacature

Leerjaar 4 - Mirjam Krowinkel (voorzitter klankbordgroep)

We zijn erg blij dat onze zoon vanaf de eerste klas een fijne plek heeft gevonden op deze school! Mooi hoe zijn eigen tempo mag lopen en er altijd gezocht wordt naar wat hij nodig heeft om verder zich te ontwikkelen. Zelf werk ik als trainer en intervisiebegeleider voor een pilotproject van het ministerie van VWS, waarbij we kijken naar de inzet van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Ook ben ik systemisch begeleider en coach op het gebied van autisme en trauma. Ik vind het belangrijk en fijn mee te mogen denken op school en streef er naar, hierbij het perspectief van de ouders en kinderen leidend te laten zijn.

Leerjaar 4 - Chrislaine Noordermeer (penningmeester klankbordgroep)

Mijn zoon heeft het enorm naar zijn zin op deze fijne school. Ik ben zelf anesthesiemedewerker in het LUMC. Het is prettig om via de klankbordgroep in de gelegenheid te zijn om mee te denken en betrokken te worden bij het reilen en zeilen van de school. De deskundigheid van de docenten en praktijkervaringen van ouders vormen samen een goede combinatie om te streven naar een optimaal leer- en ontwikkelklimaat voor onze kinderen.

Leerjaar 5 - Marleen Peters

Toen mijn zoon op deze school startte, ben ik lid geworden van de klankbordgroep. Ik vind het fijn om op die manier mee te kunnen denken en praten over wat er speelt op en rond school. Zelf werk ik als leerkracht in het speciaal cluster-4 onderwijs. Ik geef met veel plezier les aan kinderen van 6 tot 13 jaar in een gespecialiseerde onderwijs-zorg combinatiegroep. De klankbordgroep biedt een goede gelegenheid om met andere ouders en teamleden van de school van gedachten te wisselen en te kijken hoe we de schoolervaring nog fijner kunnen maken voor onze kinderen.

We zijn blij dat school een klankbordgroep heeft en dat we als ouders mee mogen denken bij de plannen en keuzes die gemaakt worden door leerkrachten en de directie.

Medewerkersvertegenwoordiging klankbordgroep
De medewerkers die zitting hebben in de klankbordgroep zijn:

- Yvonne Borst - mentor in leerjaar 3

- Stefanie Starrenburg - mentor in leerjaar 2

- Steven Baart - teamleider leerjaar 1 en Entree, mentor in leerjaar 1

- Wendy Schraven - senior secretaresse/secretariaatsmedewerker (notulist klankbordgroep)