Klankbordgroep

Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders, medewerkers en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatiebeleid en bestaat uit ouders en locatiemedewerkers. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in het curriculum en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De locatiedirecteur is aanwezig als toehoorder.

Klankbordgroep logo

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit ouders en teamleden. Zij adviseren de directeur. Het gaat in deze groep over de belangen van de locatie. De groep komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.

Waar praten we over?
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolgids / schoolregels / excursies, kamp / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / jaarplanning en uiteraard vakantierooster.

Heeft u een onderwerp dat u graag zelf in wilt brengen, of loopt u ergens tegen aan, dan hopen wij dat u ons weet te vinden. Wij zorgen er dan voor dat het op onze eerstvolgende vergadering wordt besproken. We zijn bereikbaar via:

klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Klankbordgroep-vergaderingen 2021-2022
Dinsdag 7 september 2021, dinsdag 12 oktober 2021, dinsdag 23 november 2021, dinsdag 11 januari 2022, dinsdag 8 maart 2022, donderdag 21 april 2022, dinsdag 31 mei 2022. Aanvang 20:00 uur.

Contact met de klankbordgroep
Naast contact via de e-mail is er een keer in het jaar een meet-and-greet met de klankbordgroepleden. Dit is tijdens het schoolfeest.

Het gaat binnen de klankbordgroep over de belangen van de locatie.

Oudervertegenwoordiging klankbordgroep
De oudervertegenwoordiging in de klankbordgroep bestaat op dit moment uit 5 ouders met kinderen uit verschillende leerjaren/klassen. Hieronder stellen we ons voor:

Leerjaar 1 - vacature

Leerjaar 2 - Barbara van Dorp
Ik ben moeder van een leerling uit de tweede klas. Wij wonen in Voorburg. Ik heb zelf ook in het onderwijs gewerkt en werk nu voor de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Ik vind het erg fijn om nauw betrokken te zijn bij de school, omdat je ten eerste niet zomaar even binnenloopt als ouder en ten tweede omdat het goed is om een bijdrage te kunnen leveren aan het bijzondere onderwijs aan onze kinderen. Als ouder ben je tenslotte ervaringsdeskundige op het gebied van autisme en kun je de school van nuttige input en feedback voorzien. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat onze kinderen/leerlingen opgroeien tot zelfstandige en verstandige volwassenen.

Leerjaar 3 - Mirjam Krowinkel (voorzitter klankbordgroep)
We zijn erg blij dat onze zoon vanaf de eerste klas een fijne plek heeft gevonden op deze school!

Zelf werk ik als trainer en intervisiebegeleider voor een pilotproject waarbij we kijken naar de inzet van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Daarnaast zet ik me als vrijwilliger in voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme in Den Haag. Ik vind het fijn mee te mogen denken op school en probeer hierbij altijd het perspectief van de ouders en kinderen leidend te laten zijn.

Leerjaar 3 - Chrislaine Noordermeer (penningmeester klankbordgroep)
Mijn zoon heeft het enorm naar zijn zin op deze fijne school. Ik ben zelf anesthesiemedewerker in het LUMC. Het is prettig om via de klankbordgroep in de gelegenheid te zijn om mee te denken en betrokken te worden bij het reilen en zeilen van de school. De deskundigheid van de docenten en praktijkervaringen van ouders vormen samen een goede combinatie om te streven naar een optimaal leer- en ontwikkelklimaat voor onze kinderen.

Leerjaar 4 - Marleen Peters
Toen mijn zoon op deze school startte, ben ik lid geworden van de klankbordgroep. Ik vind het fijn om op die manier mee te kunnen denken en praten over wat er speelt op en rond school. Zelf werk ik als leerkracht in het speciaal cluster-4 onderwijs. Ik geef met veel plezier les aan kinderen van 6 tot 13 jaar in een gespecialiseerde onderwijs-zorg combinatiegroep. De klankbordgroep biedt een goede gelegenheid om met andere ouders en teamleden van de school van gedachten te wisselen en te kijken hoe we de schoolervaring nog fijner kunnen maken voor onze kinderen.

AT - Entree - Vacature

We zijn blij dat school een klankbordgroep heeft en dat we als ouders mee mogen denken bij de plannen en keuzes die gemaakt worden door leerkrachten en de directie.

Medewerkersvertegenwoordiging klankbordgroep
De medewerkers die zitting hebben in de klankbordgroep zijn:

- Yvonne Borst - mentor in leerjaar 3
- Steven Baart - teamleider leerjaar 1 en Entree, mentor in leerjaar 1
- Wendy Schraven - senior secretaresse/secretariaatsmedewerker (notulist klankbordgroep)