Nieuwe ouders

Een geschikte school kiezen is niet zo makkelijk. Daarom organiseren wij elk schooljaar twee informatieavonden. In schooljaar 2022-2023 is dit op dinsdag 11 oktober 2022 en maandag 31 oktober 2022.

Hoewel het bijwonen van de informatieavond geen vereiste is om deel te kunnen nemen aan de procedure van aanmelding en inschrijving is het wel belangrijk voor het maken van een goede start.

Het is van belang dat u eerst naar een informatieavond bent geweest, voordat uw kind de intakeprocedure ingaat, Op de informatieavond vertellen we u alles over de intakeprocedure. We vertellen over ons onderwijs en dan vooral over het eerste jaar. We gaan op de informatieavond niet specifiek in op vragen die over uw kind gaan.

    Voor meer informatie over de informatieavond en aanmelden voor deze informatieavond gaat u naar:

    Informatieavonden