Zij-instroom

Soms komt het voor dat een leerling gedurende zijn middelbare schooltijd een andere onderwijsplek nodig heeft.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden zijn:

  1. De leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
  2. De school geeft het advies voor de praktijkgerichte leerroute of voor de leerroute VMBO Basis of VMBO Kader.
  3. De leerling kan onderwijs volgen in een klassikale setting.
  4. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en/of betrokkenheid van het samenwerkingsverband VO.

Wanneer uw kind voldoet aan de toelatingseisen en gedurende dit schooljaar of bij aanvang van het komende schooljaar (leerjaar 2 of hoger) een overstap zou willen maken naar de Leo Kannerschool VSO, neem dan contact op met:

intake@leokanner.nl

Er wordt vervolgens gekeken of er een onderwijsplek is in het gewenste leerjaar/niveau.

Intakefase

Wanneer u vervolgens overgaat tot aanmelden dan vult u het aanmeldformulier zij-instroomleerling in.

Lees meer

Wanneer het dossier compleet is, zal een eerste dossieranalyse worden gedaan om te onderzoeken of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Na deze analyse zullen wij contact met u opnemen om de verdere stappen door te nemen.

* Wanneer scholen vragen hebben over de mogelijkheden kunnen zij contact opnemen met intake@leokanner.nl. De aanmelding dient echter altijd gedaan te worden door de wettelijke vertegenwoordigers.

Wij adviseren u voor aanmelding de schoolgids door te nemen.

Schoolgids

Als u nog vragen hebt mailt u dan naar: intake@leokanner.nl